Meer zachtheid en liefdevolle begeleiding

Privacyverklaring

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Jetske Palm van Damara Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER ONS
Damara Coaching wordt beheerd door Jetske Palm. Mijn gegevens zijn: Daggeldersweg 16, 3449 JD Woerden.
Ik ben telefonisch te bereiken op 06-12160550.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn, afhankelijk van de af te nemen dienst, de volgende gegevens:
*  Voor- en achternaam
* Adres
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Uitgerekende datum (alleen van toepassing bij begeleiding tijdens zwangerschap/placentabereiding/kraamtijd)
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Dit dossier wordt conform AVG-richtlijnen bewaard.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jetske@damaracoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van jouw behandeldossier.
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Deze gegevens worden ook gebruikt om jouw betaling af te handelen en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

JOUW GEGEVENS OP DAMARACOACHING.NL
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Op dit moment verstuurd Damara Coaching geen neiuwsbrieven.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Jetske Palm van Damara Coaching neemt de bescherming van jouw persoonlijke en medische gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als  behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen of via jetske@damaracoaching.nl

GEBRUIK DOOR DERDEN
Jetske Palm van Damara Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jetske Palm van Damara Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De gegevens uit je gezondheidsdossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (ook alleen met jouw toestemming).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

COOKIES
Jetske Palm van Damara Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook.
Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers
(Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
* Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze
ook blokkeren per domein.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media.
Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

LINKS
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten damaracoaching.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons gezondheidsdossier en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar na de laatste behandeling, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Jetske Palm van Damara Coaching neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Damara Coaching) tussen zit.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jetske Palm van Damara Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gentlebeginnings.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Jetske Palm van Damara Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.